כל אזרח בישראל צריך לבטח את עצמו בביטוח לאומי. בין אם אותו אדם עובד ובין אם הוא לא עובד – הוא צריך להפריש סכום מסוים בחודש לטובת ביטוח לאומי שהנו גוף ממשלתי המשתמש בכספים אלו לטובת עזרה לשכבות חלשות...

כתבות אחרונות