במהלך החיים המשותפים שלכם, יש לא מעט רגעי משבר שבהם אתם מצליחים להציל את הנישואים אבל רק למראית עין. אחרי שנים של ניסיונות, ברור לכם שאין שום טעם לנסות עוד ואתם מחליטים ללכת על הצעד הקשה לטובת כל אחד...
הכרה חדשה מגרמניה בערים נוספות ברומניה ובולגריה כגטאות פתוחים שמאפשרת קבלת פנסיה סוציאלית מגרמניה לניצולי שואה שהיו בערים אלה וגם ליורשיהם: יוצאי ערים אלה שהוכרו כגטו פתוח שנולדו עד שנת 1937 (כולל) זכאים לפנסיה סוציאלית מגרמניה עבור עבודה שנעשתה בגטו הפתוח...
מטרתו של הליך תביעה ייצוגית היא לרכז בהליך משפטי אחד קבוצה גדולה של נפגעים אשר נגרם להם נזק כתוצאה מפעולה או מחדל של גוף כלשהו (תאגיד, רשות או ישות משפטית אחרת). בהליך התובענה הייצוגית לרוב מדובר בנזק מזערי אשר...

כתבות אחרונות